Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ατομικός φάκελος μαθητή στο Τμήμα Ένταξης

    
Ένα από τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού του Τ.Ε είναι η δημιουργία ατομικού φακέλου για κάθε μαθητή και η ενημέρωσή του. 

Πάντα τέτοια περίοδο, επικρατεί αναβρασμός γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν αναφορικά με την ενημέρωση των φακέλων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μαθητών κ.α


Η ενημέρωση του φακέλου, εκτός του ότι είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού και όχι κάτι προαιρετικό, είναι πολύ σημαντική διότι πέραν των εγγράφων (
από φορείς) που περιέχει, συγκεντρώνει στοιχεία για την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή πάνω σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και παρέχει πληροφορίες.

Στις περιπτώσεις δε που ένα τμήμα Ένταξης στελεχώνεται κάθε χρονιά από διαφορετικό εκπαιδευτικό (μόνιμο ή αναπληρωτή) ένας καλά ενημερωμένος φάκελος βοηθά τον επόμενο συνάδελφο να κερδίσει χρόνο και να έχει άμεσα μία εικόνα του μαθητή, την οποία καλείται να επικαιροποιήσει.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο ατομικός φάκελος:
  • αντίγραφο της γνωμάτευσης από το ΚΕΔΔΥ ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού φορέα
  • εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως προτείνεται από το ΚΕΔΔΥ (αν υπάρχει)
  • υπεύθυνη δήλωση για την αξιολόγηση και υποστήριξη του μαθητή από το Τ.Ε
  • τις άτυπες εκπαιδευτικές αξιολογήσεις από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε και το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του μαθητή
  • συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή
  • κλείδες παρατήρησης, εργασίες από τη γενική τάξη
  • αντιπροσωπευτικές εργασίες του μαθητή σχετικές με τους στόχους που τέθηκαν
Στα παραπάνω προσθέτω και το ερωτηματολόγιο γνωριμίας, το οποίο έχω χρησιμοποιήσει όλες τις χρονιές που έχω δουλέψει σε Τμήμα Ένταξης για να μάθω γρήγορα τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών μου.

Τέλος, ο ατομικός φάκελος πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου και να βρίσκεται στη διάθεση των συμβούλων γενικής και ειδικής αγωγής.Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου