Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Εγώ ... σε 20 ερωτήσεις! Ερωτηματολόγιο γνωριμίας

Όσες χρονιές έχω δουλέψει σε Τ.Ε, χρησιμοποιώ ένα ερωτηματολόγιο γνωριμίας για να κάνουμε γρήγορα τις ...συστάσεις με τους καινούριους μαθητές.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πληροφορίες για το παιδί και την οικογένειά του, τα ενδιαφέροντά του και τις προτιμήσεις του.


* Εκτυπώστε το στις 2 όψεις ενός φύλλου Α4.

Μου αρέσει γιατί μπορώ να συγκεντρώσω γρήγορα πληροφορίες από και για το μαθητή τις οποίες θα αξιοποιήσω στη διδασκαλία αλλά και να ανακαλύψω τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να βρούμε σημεία επαφής. 
Ακόμα μέσα από τις ερωτήσεις εμφανίζονται πληροφορίες για την αυτοεικόνα του μαθητή και για το χαρακτήρα του ή τις επιθυμίες του.
Επιπλέον, μπορώ να συγκεντρώσω κάποιες αρχικές πληροφορίες από το γραπτό του μαθητή σε σχέση με π.χ την έκφραση, την ορθογραφία, τα γραφοσυμβολικά στοιχεία κ.ά.

Οι μαθητές το βρίσκουν ευχάριστο και ασυνήθιστο σαν διαδικασία και συνήθως απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις.
Φυσικά, για να είναι αμφίδρομη η διαδικασία, απαντώ και εγώ στις ερωτήσεις των παιδιών.

Με τους μαθητές της Α' τάξης που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή, διαβάζουμε μαζί το ερωτηματολόγιο και καταγράφω τις απαντήσεις τους ακριβώς όπως διατυπώθηκαν.

Τέλος το ερωτηματολόγιο φυλάσσεται στο πορτφόλιο του μαθητή.


Share:

2 σχόλια: