Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Δραστηριότητα σχηματισμού προτάσεων

Η δυσκολία σύνταξης απλών ή επαυξημένων προτάσεων, δεν είναι ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή για τους μαθητές με διαφορετική μητρική γλώσσα.


Με την παρακάτω δραστηριότητα χτίζουμε κομμάτι κομμάτι, μια πρόταση απλής μορφής ή μαθαίνουμε πώς να εμπλουτίζουμε σταδιακά απλές προτάσεις χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέρη του λόγου.

Το φύλλο της δραστηριότητας περιλαμβάνει πίνακα με δύο πλαίσια - ένα πλαίσιο με ερωτήσεις και ένα κενό πλαίσιο για να γράψει ο μαθητής.

1. Σχηματισμός απλής πρότασης (Υ-Ρ-Α)

Κόβουμε περιμετρικά τις 3 πρώτες σειρές του πίνακα (ερωτήσεις και κενά πλαίσια). 
Διπλώνουμε στη μέση έχοντας το πλαίσιο με την ερώτηση στην εξωτερική πλευρά, δημιουργώντας έτσι ένα δίπτυχο.
Κόβουμε τις οριζόντιες γραμμές στην πλευρά των ερωτήσεων, ώστε τα φύλλα να "ανοίγουν" και να "κλείνουν" το κάθε ένα ξεχωριστά.
Ο μαθητής αναλαμβάνει να απαντήσει στις ερωτήσεις γράφοντας στο κενό πλαίσιο και ακολουθώντας την προκαθορισμένη σειρά.2. Σχηματισμός επαυξημένης πρότασης

Αξιοποιούμε τη βασική δομή της απλής πρότασης, όπως παραπάνω.
Στην απλή πρόταση προσθέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά, ανάλογα με το διδακτικό μας στόχο και σε συνδυασμό με τα μέρη του λόγου τα οποία διδάσκουμε.3. Ελεύθερος σχηματισμός πρότασης

Κόβουμε ξεχωριστά κάθε μία ερώτηση μαζί με το κενό πλαίσιό της και τη διπλώνουμε στη μέση, όπως παραπάνω.
Ο μαθητής επιλέγει τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσει για να σχηματίσει πρόταση και τις τοποθετεί με την κατάλληλη σειρά ώστε να βγαίνει νόημα. 
           
            "Η Ηρώ πήγε στο κολυμβητήριο..."

*Σε περίπτωση που ο μαθητής αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες, μπορούμε να του δώσουμε λίστες λέξεων π.χ ρήματα, ουσιαστικά, τοπικά επιρρήματα κ.α

*Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει και εισαγωγή για να εξοικειωθούν οι μαθητές με βασικούς συντακτικούς όρους (π.χ υποκείμενο, αντικείμενο κ.α) αλλά και με τη διαδικασία που αναγνωρίζουμε συντακτικά τους όρους μιας πρότασης.
Share:

1 σχόλιο: