Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Το κουτί των αμοιβών

Για να επιτύχει οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι απαραίτητο να ορίσουμε μαζί με τους μαθητές τους κανόνες που θα ακολουθήσουμε, τον τρόπο που θα δουλέψουμε και το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε.


Συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μειωμένα κίνητρα ή εμφανίζουν συμπεριφορές που δυσχεραίνουν τη σωστή εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Πρόσφατα αποφάσισα να εφαρμόσω ένα νέο τρόπο διαχείρισης συμπεριφοράς - όταν διαπίστωσα ότι αυτός που χρησιμοποιούσαμε δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός για όλους τους μαθητές του Τ.Ε - με σκοπό να αυξηθούν τα κίνητρα των μαθητών και να αποφευχθούν μη επιθυμητές συμπεριφορές.
Τρόπος λειτουργίας: 

Κάθε μαθητής κερδίζει δελτία των 5 πόντων όταν έρχεται προετοιμασμένος, εργάζεται στην τάξη και έχει κατάλληλη συμπεριφορά. Σε αντίθετη περίπτωση, "χάνει" δελτία σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί.

Τα δελτία με τους πόντους φυλλάσσονται σε ατομικό φάκελο και ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια λίστα επιβραβεύσεων το είδος στο οποίο θέλει "να εξαργυρώσει" τα δελτία του.

Ο μαθητής επιλέγει ο ίδιος πώς θα διαχειριστεί τους πόντους που έχει συγκεντρώσει και θέτει στόχους που θέλει να επιτύχει.

Η λίστα επιβραβεύσεων περιλαμβάνει είδη με διαφορετικές τιμές πόντων, αντίστοιχες με την "αξία" κάθε είδους.

Τι χρειαστήκαμε; 
  • Λίστα κανόνων
                               
  • Δελτία των 5 πόντων. Βρείτε τα εδώ
  • Λίστα επιβραβεύσεων
 
  • Φακέλους συλλογής πόντων για κάθε μαθητή

Σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα:
  • να σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών
  • να είναι συχνή και εφικτή η επιβράβευση που θα επιλέξουμε
  • να υπάρχει ποικιλία, ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών
Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου