Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις!
Τα κρυπτόλεξα αποτελούν έναν ωραίο, ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο για να εξασκηθούν οι μαθητές
στην οπτική διάκριση λέξεων, να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους και την ικανότητα προσανατολισμού στο χαρτί.
Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και εμπέδωση ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων αλλά και στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου.

 Ενδεικτικές δραστηριότητες:
 • Να κυκλώσουμε τη συλλαβή "θα"
 • Να κυκλώσουμε μία συγκεκριμένη λέξη π.χ και
 • Να κυκλώσουμε τα ρήματα Ενεργητικής Φωνής
 • Να κυκλώσουμε τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι
 • Να κυκλώσουμε επίθετα σε -ινός 
 • Να κυκλώσουμε λέξεις που περιέχουν το "τζ"
 • Να κυκλώσουμε λέξεις από μία συγκεκριμένη οικογένεια λέξεων π.χ παιδί
 • Να κυκλώσουμε συνώνυμα ή αντώνυμα μιας λέξης
 • Να κυκλώσουμε δισύλλαβες λέξεις
 • Να κυκλώσουμε τοπικά επιρρήματα κ.ο.κ.
 Ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουμε θέσει και το επίπεδο του μαθητή, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ποικιλία κρυπτόλεξων με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.

 Για παράδειγμα:

 • Αν δουλεύουμε την αναγνώριση της λέξης "και" το περιβάλλον του κρυπτόλεξου μπορεί να περιλαμβάνει τυχαία γράμματα.
 • Αν δουλεύουμε τη σωστή ορθογραφία της λέξης "και" το περιβάλλον του κρυπτόλεξου μπορεί να περιλαμβάνει και τη λάθος εκδοχή της λέξης ("κε") ή αναγραμματισμούς ("κια")
 • Αν δουλεύουμε την αναγνώριση ρημάτων Ενεργητικής Φωνής μπορούμε να εντοπίσουμε ρήματα Ενεστώτα σε περιβάλλον με τυχαία γράμματα, σε περιβάλλον με ρήματα Παθητικής Φωνής, σε περιβάλλον με ρήματα Ενεργητικής Φωνής με λανθασμένη κατάληξη κλπ.
Ακόμη, μπορούμε να δώσουμε μία λίστα λέξεων για να αναζητήσει ο μαθητής ή να περιγράψουμε το είδος των λέξεων που αναζητούμε στην εκφώνηση καθώς και τον αριθμό τους.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα που χρησιμοποιώ σε 4 εκδοχές:
 • 2 με λίστες λέξεων και πίνακες διαφορετικού μεγέθους
 • 2 χωρίς λίστα λέξεων, πίνακες διαφορετικού μεγέθους και με πλαίσιο αναγραφής αριθμού
 • Το κύριο όφελος είναι η ενίσχυση στην Οπτική διάκριση των μορφών των γραμμάτων αλλά και της εικόνας των λέξεων ως σύνθεση γραμμάτων.
 • Αναγνώριση σωστής ορθογραφίας των λέξεων.
 • Συγκέντρωση.
 • Χωροταξική αντίληψη: ενισχύει να μην "χάνει" την γραμμή
 • Δίνει τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης.
 • Το κύριο όφελος είναι η ενίσχυση στην Οπτική διάκριση των μορφών των γραμμάτων αλλά και της εικόνας των λέξεων ως σύνθεση γραμμάτων.
 • Αναγνώριση σωστής ορθογραφίας των λέξεων.
 • Συγκέντρωση.
 • Χωροταξική αντίληψη: ενισχύει να μην "χάνει" την γραμμή
 • Δίνει τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης.
 • Το κύριο όφελος είναι η ενίσχυση στην Οπτική διάκριση των μορφών των γραμμάτων αλλά και της εικόνας των λέξεων ως σύνθεση γραμμάτων.
 • Αναγνώριση σωστής ορθογραφίας των λέξεων.
 • Συγκέντρωση.
 • Χωροταξική αντίληψη: ενισχύει να μην "χάνει" την γραμμή
 • Δίνει τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης.

 • Το κύριο όφελος είναι η ενίσχυση στην Οπτική διάκριση των μορφών των γραμμάτων αλλά και της εικόνας των λέξεων ως σύνθεση γραμμάτων.
 • Αναγνώριση σωστής ορθογραφίας των λέξεων.
 • Συγκέντρωση.
 • Χωροταξική αντίληψη: ενισχύει να μην "χάνει" την γραμμή
 • Δίνει τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης.
 •     
  Για τους μαθητές που δυσκολεύονται να εστιάσουν σε μία συγκεκριμένη σειρά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρωματιστό χαρτονάκι και να δείξουμε στο μαθητή πώς να το χρησιμοποιεί οριζόντια και κάθετα για να "σκανάρει" τον πίνακα.


  Share:

  0 σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου